Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

Styrelsen jobbar kontinuerligt med ta vara på erfarenheter och tidigare dokumentation för att genomföra större eller mindre arrangemang.
Nedan är det som är planerat för 2017-2018.

Utflykter
- Förslag, jazzkryssning med Vikingline bearbetas. Andra förslag emottages.

Sammankomster
- Spisarträff den 6 mars 16.30 efter styrelsemötet med Bertil From.
- Årsmöte onsdag den 14 mars kl 18.00 i Skådebanans lokal i Trädgårdsförening.
- Spisarträff 2 maj 16.30 efter styrelsemötet ev med Nisse Sandström.

Historikdokumentation
- ”CD-box” uppföljare till Boken klart hösten 2018.

Dans- och Orkesterarrangemang
- B-salen nostalgidans någon gång under november 2018.

Stipendium
- ”Unga begåvningar” med Corren, Kulturskolan och Skådebanan 2018.