Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsidaVälkommen till Linköpingsmusikerns Kamratförening

Kamratföreningen är ansluten till och samarbetar med Skådebanan i Linköping.
Linköpingsmusikernas Kamratförening bildades av några musiker i mitten 70-talet när Svenska Musikerförbundets lokalavdelning 12 upphörde. De ursprungliga stadgarna antogs vid ett årsmöte i november 1976. Föreningens förste ordförande var Egon Lundström. Under en period avtog verksamheten och hösten 2005 skedde en nystart då medlemmarna enades om att fortsätta. Kamratföreningen är öppen för alla som är eller har varit aktiva musiker i Linköping med omnejd.

Verksamhet syfte och framtida intresseområden
Kamratföreningens huvudinriktning är att verka för den sociala samvaron mellan medlemmarna, med syfte att främja gott kamratskap och umgänge. Bland annat ordnar vi en vårträff och en höstträff med mat för alla medlemmar med ”respektive”, då vi musicerar tillsammans och pratar minnen etc. Vi ordnar också spisarträffar, någon utflykt eller ett kåseri.
Föreningen verkar också för att fånga upp och dokumentera händelser och minnen inom det lokala musiklivet, främst inom det som betecknas dansmusik. För att bevara dansmusikens viktiga kulturskatt har vi i arbetsgrupper nedteckna episoder och musikerminnen, som vi upplevt eller fått genom muntlig tradition, som förts vidare under årens lopp.
För framtiden finns ytterligare idéer om dokumentation, samt arrangemang i egen regi för att främja det lokala musiklivet, så som vid dansevenemang, konserter och underhållning.

Vill du bli medlem
Vi hoppas du vill bli medlem. Just nu är det mycket vi planerar och arbetar med. Du kanske även vill bidra och delta i något av våra evenemang. Meningen är att alla medlemmar ska kunna delta vid något eller flera av våra evenemang på ett eller annat sätt.  
Kontakta någon av oss medlemmar i föreningen eller ladda ner vår medlemsansökan.

Medlemsansökan