Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida

 

”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen”
Första alstret är ett häfte ”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen” som består av förteckningar på musiker, orkestrar och spelplatser. Skriften har sammanställts av Föreningen Gamla Linköping genom ordföranden Hans Nilsson. Den är nummer 14 för 2011 i småskriftserien som ges ut årligen. 

 


”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier”.
Kamratföreningen har i ett omfattande arbete också tagit fram en fortsättning över denna kulturskatt i avsikt att berätta mera om orkestrar och musiker verksamma under 50-, 60-70-talet. Här finns också medtaget vår danspublik och alla dansställen som var populära under de här åren. Arbetet har bedrivits i projektform, det sk Historik-projektet, som startade under våren 2011 och resultatet finns nu i bokformat ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier”.Projektgruppen som tagit fram boken.
Från vänster: Per Nordén trumpet, Bo Tronnersjö klarinett, Stig Bergsten altsax, Ingemar Samuelsson trummor, Roger Larsson bas, Jan Larsson tenorsax, Bengt Avetun bas och Björn Englund trummor.


Slutrapport för Historikprojektet 2016. »

Recension införd i nättidningen Digmusic »

CD-box, Historikprojektet
Som en fortsättning och ett komplement till boken ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” arbetar en grupp inom kamratföreningen med att samla in musikfiler från orkestrar omnämnda i boken. Arbetet har pågått under det senaste halvåret och mycket har fångats in. Ytterligare insamling pågår och vi räknar med att ett 45-tal orkestrar ska vara dokumenterade med var sin musikfil. Resultatet ska bli en CD-box med ett tio-tal skivor. Boxen är planerad att vara klar till jultid. En bra julklapp kanske?