Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsidaTill minne av Ingemar Samuelsson »

HistorikprojektenSom en fortsättning och ett komplement till boken ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” har en grupp inom kamratföreningen arbetat med att samla in musikfiler från orkestrar omnämnda i boken. Arbetet startade 2017-09-12 och CD-boxen innehåller 48 orkestrar av bokens 75 orkestrar. De flesta inspelningarna kommer från Tor-Björn Lyrheds fina samling (Ljudreportage). Alla orkestrar Upptagna i boken finns tyvärr inte med på grund av att eventuella inspelningar inte finns att få tag på, eller att alla orkestrar inte har gjort någon inspelning. Men de som finns med i den här CD-boxen är de mest kända orkestrarna i Linköping under 50- 60- och 70-talen. Allt inspelat material håller inte samma höga kvalitet, beroende på om det är inspelat i studio eller ute på dansspelning med en enkel bandspelare.
Men nu lever vi i den ”digitala världen” och alla inspelningar från 50- 60- och 70-talen gjordes analogt. Därför har Rolf Öhlin varit till ovärderlig hjälp som under många timmar konverterat och anpassat allt material från analogt till digitala filer.
CD-boxen innehåller 11 CD-skivor och varje orkester är representerade med fyra låtar var.Rolf Öhlin, Stig Bergsten, Jan Larsson och Björn Englund

Gruppen som har arbetat med CD-boxen är
Björn Englund projektledare, Jan Larsson har ansvarat för kalkyl och tidsplan, Rolf Öhlin har ansvarat för att konvertera allt inspelat material, Stig Bergsten har ansvarat för utformningen av boxen, cd-skivornas etiketter och informationshäftet över innehållet och Bo Tronnersjö har hållit koll på låttitlar och kompositörer. Alla har hanterat ett svårt arbete bra och på ett gediget sätt.
Tack till Torbjörn Lyrhed som välvilligt har öppnat sitt arkiv med inspelat material från Firma Ljudreportage.

Slutrapport för CD-boxprojektet »


 

”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” Kamratföreningen har i ett omfattande arbete också tagit fram en fortsättning över denna kulturskatt i avsikt att berätta mera om orkestrar och musiker, verksamma under 50-, 60- och 70-talen. Här finns också medtaget vår dans-publik och alla dansställen som var populära under de här åren. Arbetet har bedrivits i projektform, det sk Historik-projektet, som startade under våren 2011 och resultatet finns nu i bokformat.

En unik dokumentation från 1950- 1960- och 1970-talets Linköping. Berättelser och bilder över dansorkestrar och dansställen som då var populåra. Inbunden bok på 128 sidor, full av nostalgi över 80 orkestrar, med unika bilder. Kända Linköpingsprofiler berättar om tidsandan.


 
Projektgruppen som tagit fram boken.
Från vänster: Per Nordén trumpet, Bo Tronnersjö klarinett, Stig Bergsten altsax, Ingemar Samuelsson trummor, Roger Larsson bas, Jan Larsson tenorsax, Bengt Avetun bas och Björn Englund trummor.
Slutrapport för Historikprojektet 2016. »

Recension införd i nättidningen Digmusic »


 

”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen”
Första alstret är ett häfte ”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen” som består av förteckningar på musiker, orkestrar och spelplatser. Skriften har sammanställts av Föreningen Gamla Linköping genom ordföranden Hans Nilsson. Den är nummer 14 för 2011 i småskriftserien som ges ut årligen.