Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsidaCD-box, HistorikprojektetProjektgruppen: Rolf Öhlin, Stig Bergsten, Jan Larsson och Björn Englund

Som en fortsättning och ett komplement till boken ”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” arbetar en grupp inom kamratföreningen med att samla in musikfiler från orkestrar omnämnda i boken. Arbetet startade 2017-09-12 och med Rolf Öhlins hjälp har vi nu inspelningar med 28 orkestrar av bokens 75 orkestrar inlagda på projektets hårddisk. Ytterligare ett 20 tal inspelningar är identifierade. De flesta inspelningarna kommer från Tor-Björn Lyrheds fina samling (Ljudreportage). Insamling av inspelningar pågår fram till juni. Resultatet ska bli en CD-box med ett tio-tal skivor. Boxen är planerad att vara klar till jultid. En bra julklapp kanske?

 

”Dansorkestrar i Linköping under tre decennier” Kamratföreningen har i ett omfattande arbete också tagit fram en fortsättning över denna kulturskatt i avsikt att berätta mera om orkestrar och musiker, verksamma under 50-, 60- och 70-talen. Här finns också medtaget vår dans-publik och alla dansställen som var populära under de här åren. Arbetet har bedrivits i projektform, det sk Historik-projektet, som startade under våren 2011 och resultatet finns nu i bokformat.

En unik dokumentation från 1950- 1960- och 1970-talets Linköping. Berättelser och bilder över dansorkestrar och dansställen som då var populåra. Inbunden bok på 128 sidor, full av nostalgi över 80 orkestrar, med unika bilder. Kända Linköpingsprofiler berättar om tidsandan.


 
Projektgruppen som tagit fram boken.
Från vänster: Per Nordén trumpet, Bo Tronnersjö klarinett, Stig Bergsten altsax, Ingemar Samuelsson trummor, Roger Larsson bas, Jan Larsson tenorsax, Bengt Avetun bas och Björn Englund trummor.
Slutrapport för Historikprojektet 2016. »

Recension införd i nättidningen Digmusic »


 

”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen”
Första alstret är ett häfte ”Jazz och dansmusik i Linköping under 1940-, 1950- och 1960-talen” som består av förteckningar på musiker, orkestrar och spelplatser. Skriften har sammanställts av Föreningen Gamla Linköping genom ordföranden Hans Nilsson. Den är nummer 14 för 2011 i småskriftserien som ges ut årligen.