Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsidaLinköpingsmusikernas Kamratförenings styrelse 2017.

Från vänster: Ingemar Samuelsson, Bo Tronnersjö, Roger Larsson, Björn Englund, Bo Carlsson,
Bengt Avetun, Christer Öjdemark, Margareta Karlsson och Per Nordén.

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerande
Adjungerande

Ingemar Samuelsson
Bo Tronnersjö
Per Nordén  
Christer Öjdemark
Björn Englund
Bo Carlsson
Roger Larsson
Bengt Avetun
Vakant (Margareta Karlsson är vilande)
Jan Larsson
Stig Bergsten


Kontakt:

Ingemar Samuelsson 
Bo Tronnersjö
Per Nordén
Christer Öjdemark  
Björn Englund       
073-096 01 15
070-971 68 18
070-532 03 17
070-977 12 20
073-440 81 30
ingemarsamuel@gmail.com
bo.tronnersjo@gmail.com
nordenmusik@swipnet.se
christer.ojdemark@envac.se
bjorne-erik@bredband.net
Organisationsnr. 822001-9775                  Bankgiro 695-7286