Om oss Aktuellt Aktiviteter Historik Styrelse_Kontakt startsida


Från vänster: Bo Carlsson, Stig Bergsten, Per Nordén, Björn Englund, Jan Larsson, Bengt Avetun, Roger Larsson, Christer Öjdemark, Ingemar Samuelsson och Bo Tronnersjö

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Marknadsansvarig
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Ingemar Samuelsson
Bo Tronnersjö
Jan Larsson  
Christer Öjdemark
Björn Englund
Per Nordén
Roger Larsson
Bo Carlsson
Stig Bergsten
Bengt Avetun


Kontakt:

Ingemar Samuelsson 
Bo Tronnersjö
Jan Larsson
Christer Öjdemark
Per Nordén
Björn Englund       
073-096 01 15
070-971 68 18
073-263 35 80
070-977 12 20
070-532 03 17
073-440 81 30
ingemarsamuel@gmail.com
bo.tronnersjo@gmail.com
janne.e.larsson@gmail.com
christer.ojdemark@envac.se
per.norden@fonusost.se
bjorne-erik@bredband.net
Organisationsnr. 822001-9775                  Bankgiro 695-7286